Τύμφη - Γεφύρι Του Κόκκορη - Πύργος Του Κόκκορη

Ξυπόλητος

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Ξυπόλητος" (V+, 110μ) ανοίχτηκε από τους Η. Μωϋσίδη - Β. Τατσιράμου - Κ. Ιωάννου.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 8, Η. Μωϋσίδης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Δημοσίευση: 2006-02-05
Τροποποίηση: 2014-02-27