Βαρδούσια - Σκόρδα Μουσουνίτσας - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Υποκουλουάρ

Mixed, Traditional

Το "Υποκουλουάρ" (II+ 2 M1, 1000μ) ανοίχτηκε στις 25/1/1997 από τους Ν. Βουτυρόπουλο - Π. Κοτρωνάρο - Μ. Ζέρβα χωρίς χρήση ασφαλιστικών μέσων.

Η γραμμή ακολουθεί το αριστερό λούκι της ορθοπλαγιάς, με μέση κλίση 40° - 45° αλλά και βράχο (III) στο ξεκίνημά του.

Πηγή: Κορφές τ. 124
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27