Τύμφη - Γκαμήλα II - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Zecchini - Xidias

Rock, Traditional

Η "Zecchini - Xidias" (D-, 300μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο του 1964 από τους V. Zecchini - S. Dalla Porta Xidias, σε 5ω.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα II
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27