Τύμφη - Πύργος 2440 - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Zecchini - Xidias

Rock, Traditional

Η "Zecchini - Xidias" (TD+, 300μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο του 1964 από τους V. Zecchini - S. Dalla Porta Xidias, σε 5ω, ακολουθώντας την βόρεια κόψη του πύργου.

Η διαδρομή κινείται μέσα σε ένα δίεδρο - καμινάδα, που χωρίζει την κόψη σε όλο το μήκος της. Ο βράχος είναι σταθερός, με δύσκολα περάσματα.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 16/7/1991 από τους Α. Θεοδωρόπουλο - Γ. Αλεξιάδη.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Πύργος 2440
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27