Τύμφη - Γκαμήλα II - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Zerf - Γαληνού

Rock, Traditional

Η "Zerf - Γαληνού" (TD A2, 350μ) ανοίχτηκε στις 7/8/1963 από τους M. Zerf - Φ. Γαληνό ακολουθώντας την βόρεια κόψη της Γκαμήλας II.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα II
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27