Μεταγραφή ΕΛΟΤ 743 (ISO 843)

Ελληνικό κείμενο Μεταγραφή ΕΛΟΤ 743
Για την μεταγραφή χρησιμοποιείται κώδικας Javascript με άδεια GNU/GPL ο οποίος τρέχει τοπικά στον υπολογιστή σας και το κείμενο που εισάγετε δεν αποστέλλεται σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σύστημα, άρα είναι ασφαλής να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για ευαίσθητα δεδομένα.