Νομικές συμβουλές

Μιας και έχει γίνει πολύς λόγος για νόμους που διέπουν το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και πρόστιμα που επιβάλλονται ή θα έπρεπε να επιβάλλονται, παραθέτουμε εδώ κάποια από τα στοιχεία του ελπίζοντας να βοηθήσουν έστω κι έναν από μας που θέλει να δραστηριοποιηθεί αλλά δεν ξέρει πώς...

Προσοχή! Όσα αναφέρονται αφορούν μόνο σε ενέργειες κατά πράξεων της Διοίκησης. Όταν δηλαδή οι υπάλληλοι οποιασδήποτε «αρμόδιας» υπηρεσίας κάνουν τα στραβά μάτια ή απλά αδιαφορούν... Όλοι τους έχουμε συναντήσει... Δεν αναφερόμαστε βέβαια στους νόμους αυτούς καθαυτούς -διότι δεν θα ενδιέφερε κανένα- αλλά στην ουσία, στις ενέργειες δηλαδή που μπορεί κανείς να προβεί όταν αντιληφθεί την άσκηση μιας καταστροφικής για τη φύση δραστηριότητας, όπως:

Ρίψη σκουπιδιών
Απευθυνόμαστε εγγράφως στον αρμόδιο Δήμο επισημαίνοντας την παρανομία της ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών και δηλώνουμε παράλληλα την διάθεση συμμετοχής μας σε κάθε ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευράς του, για την οργάνωση ομάδων πολιτών με αντικείμενο τον καθαρισμό της περιοχής. Η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση.
Βοσκή
Στην αρχή πρέπει να πληροφορηθούμε αν απαγορεύεται ή σε περίπτωση που επιτρέπεται, τους όρους με τους οποίους ασκείται η βοσκή στην περιοχή αυτή. Αυτήν την πληροφορία μπορούμε να την έχουμε από την Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας ανήκει η περιοχή που μας ενδιαφέρει, ή από το Δασαρχείο, αν πρόκειται για δασική περιοχή. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της κτηνοτροφίας ασκείται παράνομα μπορούμε να αποστείλουμε κάθε παρατήρησή μας εγγράφως στις δύο προηγούμενες δημόσιες αρχές, όπου μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να μας γνωστοποιηθεί τι μέτρα λήφθηκαν για την προστασία της φύσης.
Αυθαίρετη δόμηση
Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η ίδια με την προηγούμενη. Σε αυτήν την περίπτωση απευθυνόμαστε στην Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - αν πρόκειται για δασική περιοχή και στο Δασαρχείο - και μπορούμε να ζητήσουμε την άμεση κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσματος.
Λαθροθηρία
Η διαδικασία είναι η ίδια και η δημόσια αρχή στην οποία απευθυνόμαστε είναι το Δασαρχείο, όπου αναφέρουμε κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αυτών που παρανόμησαν.
Μεταλλεία - λατομεία
Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η ίδια με την προηγούμενη. Σε αυτήν την περίπτωση απευθυνόμαστε στην Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και αν πρόκειται για δασική περιοχή και στο Δασαρχείο. Αν ο χώρος όπου διενεργήθηκε η εξορυκτική δραστηριότητα εγκαταλείφθηκε χωρίς να έχει γίνει αποκατάσταση του χώρου, μπορούμε να ζητήσουμε την άμεση αποκατάσταση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η εγκριτική πράξη των περιβαλλοντικών όρων.
Μπαζώματα
Η διαδικασία είναι η ίδια. Στην Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης -αν πρόκειται για δασική περιοχή και στο Δασαρχείο που απευθυνόμαστε, μπορούμε να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση του χώρου που καταλήφθηκε από τη ρήψη των μπαζωμάτων, επισημαίνοντας παράλληλα τους κινδύνους που συνεπάγονται για την οικολογική ισορροπία του φυσικού χώρου και την αισθητική αλλοίωση του τοπίου.

Όλοι θα σκεφτείτε βέβαια «ναι καλά, και κάτι θα γίνει...». Όμως για λόγους που είναι αδύνατο να εκθέσουμε εδώ, σας βεβαιώνουμε ότι δεν είναι έτσι! Παίζουν το ρόλο τους όλες αυτές οι αιτησούλες, αναφορές και λοιπές καταγγελίες. Υπάρχουν ευθύνες που επισείουν ποινές -βαρύτατες και το κυριότερο ΑΤΟΜΙΚΕΣ (αυτό που μας λείπει στην Ελλάδα)- και αυτά τα έγγραφα πρέπει να υπάρχουν. Και αρκεί, αφού έχουμε τη δυνατότητα, να ψαχνόμαστε και να μην τους αφήνουμε ήσυχους...

Μη ξεχνάτε τη δυνατότητα αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη για κάθε κακοδιοίκηση και μη τήρηση της νομιμότητας από διοικητικά όργανα που υπέπεσε στην αντίληψή σας (και διαδικτυακά στο site http://www.synigoros.gr όπου θα βρείτε έτοιμη φόρμα αναφοράς που συμπληρώνετε και υποβάλλετε).

Υπάρχουν βέβαια κι άλλοι τρόποι -δικαστικής κυρίως- συμμετοχής των πολιτών (αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής στο ΣτΕ, αγωγή για προσβολή προσωπικότητας κ.α.) αλλά δεν μπορούν όλα αυτά τα θέματα να αναλυθούν εδώ!

Και κάτι σημαντικό: Έχετε υπόψη σας το συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας στην πληροφόρηση. Κάθε αρμόδια αρχή υποχρεούται σε απάντηση εφόσον της ζητηθεί παροχή πληροφοριών από οποιονδήποτε πολίτη. Υποβάλλοντας αίτηση δικαιούστε να λαμβάνετε γνώση διοικητικών εγγράφων, να σας χορηγούνται αντίγραφα, βεβαιώσεις, να κάνετε επιτόπιες μελέτες κλπ (υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις άρνησης ικανοποίησης του αιτήματός μας αλλά αρκεί να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να είναι έγγραφη και πλήρως αιτιολογημένη κάθε τέτοια αρνητική απάντηση και να σας αποστέλλεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος). ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ. Μην το ξεχνάμε!!!

Είναι πολλά τα δικαιώματα μας. Αλλά συνήθως δεν τα γνωρίζουμε. Και κυρίως δεν τα ασκούμε.

Επιμέλεια: Ε. Κατσικερού