Tymfi - Astraka - NW. Face

Rock, Mixed, Traditional

[13] "Papadopoulou - Annousa", [16] "Pepsi", [17] "Homeni", [19] "Asanser", [20] "Miniskos", [26] "Outopia"

[1] "Parallili kinisi", III 3 M3, 350m, 12/3/2000, [2] "Oso mporeis", III 3 M3, 350m, [A] Variation

[1] "Parallilos kosmos", [2] "Miniskos"

"Miniskos"

Source: EOOS - Climbing guidebook of Astraka, Anevenontas i. 9 - i. 18, D. Mavropoulos
Photographs:
Translation: E. Katsikerou
Editing: Routes.gr
Area: Tymfi
Location: Astraka
Published: 2003-05-01
Modified: 2017-12-18