Irakleitsa - Kryfo Petalo

Anadysi tou Poseidona

Rock, Sport

The first ascent of the route "Anadysi tou Poseidona" (IX-, 60m) was realized on 6/8/1995 by K. Vakondios - Th. Chatzisyrlis.

Source: A. Tsilogeorgis
Photographs:
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
Location: Kryfo Petalo
Published: 2017-12-31
Modified: 2017-12-31