Irakleitsa - Kokkina

Erotevmenoi schizofreneis

Rock, Sport

The first ascent of the route "Erotevmenoi schizofreneis" (VIII-, 45m) was realized on 28/5/2001 by Th. Chtenas - Th. Chatzisyrlis. K. Vakondios - Th. Chatzisyrlis were the first to start bolding the route.

Source: Th. Chatzisyrlis
Photographs:
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
Location: Kokkina
Published: 2017-12-24
Modified: 2017-12-24