Irakleitsa - Kryfo Petalo

I folia tou koukou

Rock, Sport

The first ascent of the route "I folia tou koukou" (VIII+, 60m) was realized on 17/9/1995 by Th. Chatzisyrlis - K. Vakondios.

Source: A. Tsilogeorgis
Photographs:
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
Location: Kryfo Petalo
Published: 2017-12-31
Modified: 2017-12-31