Irakleitsa - Kryfo Petalo

Medousa

Rock, Traditional

The first ascent of the route "Medousa" (VII, 60m) was realized on 4/7/1993 by K. Vakondios - S. Sotiriadis.

Source: A. Tsilogeorgis
Photographs:
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
Location: Kryfo Petalo
Published: 2018-05-10
Modified: 2018-05-10