Olympos - Chotza - NE. Face

Mia pagomeni Kyriaki

Mixed, Traditional

The first ascent of the route "Mia pagomeni Kyriaki" (II 3 M2, 200m) was realized on 21/12/2008 by E. Parousis - Ch. Nikolaidis - D. Nikas.

The 1st pitch

Source: D. Nikas
Photographs: D. Nikas
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
Area: Olympos
Location: Chotza
Published: 2010-02-17
Modified: 2011-05-27