Irakleitsa - Kryfo Petalo

Neraida

Rock, Sport

The first ascent of the route "Neraida" (VII A2, 40m) was realized on 19/9/1993 by K. Vakondios - S. Sotiriadis.

Source: A. Tsilogeorgis
Photographs:
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
Location: Kryfo Petalo
Published: 2017-12-31
Modified: 2017-12-31