Vardousia - Skorda Pitimalikou - NW. Face

Tyhaia

Mixed, Traditional

The first ascent of the route "Tyhaia" (II+ 1 M2, 250m) was realized in 1985 by D. Sotirakis - N. Kokkas and H. Agnoglou - K. Tsoukleidis.

Source: Anevenontas i. 4
Photographs:
Translation: E. Katsikerou
Editing: Routes.gr
Area: Vardousia
Published: 2006-08-06
Modified: 2011-05-27