Λεωνίδιο - Παλιές διαδρομές

Πληροφορίες, εντυπώσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις αθλητικές διαδρομές
Post Reply
Nikolas_A
Posts: 372
Joined: 15 Apr 2008 18:30

Λεωνίδιο - Παλιές διαδρομές

Post by Nikolas_A »

Μου κάνει εντύπωση που στους καινούργιους οδηγούς υπάρχει μόνο ο "Πυλώνας της Φωτιάς".
Βρήκα εδώ κάποιες χαράξεις.
Στον οδηγό του Panjika λέει ότι μόνο ο "Πυλώνας" είναι πια γνωστός και έχει επαναλήψεις.
Με δεδομένο ότι έχουν ανοιχτεί τόσες διαδρομές, κανένας δε συνάντησε κάποια παλιά ασφάλεια;
Π.χ. η "Mignonette" μήπως είναι πάνω στη χάραξη της "Θεσσαλονίκη 1";
Απετάξω τις πλακέτες; Απεταξάμην!
Συνετάξω τα καρύδια; Συνεταξάμην
voutiros
Posts: 363
Joined: 19 Apr 2006 16:40

Re: Λεωνίδιο - Παλιές διαδρομές

Post by voutiros »

Ναι ακριβώς, κάποιες νέες "πάτησαν" τις παλιές...όμως έτσι συχνά συμβαίνει σε τούτο τον τόπο. Θυμάμαι είχα κανει του 1990 την "Θεσσαλονικη Ι", ενα-δυο καρφιά είχα βρει. Πραγματικό έπος ...σε αφόρητη ζέστη!
wu
Nikolas_A
Posts: 372
Joined: 15 Apr 2008 18:30

Re: Λεωνίδιο - Παλιές διαδρομές

Post by Nikolas_A »

voutiros wrote:Θυμάμαι είχα κανει του 1990 την "Θεσσαλονικη Ι"
Πάει όπως η Mignonette;
Απετάξω τις πλακέτες; Απεταξάμην!
Συνετάξω τα καρύδια; Συνεταξάμην
Post Reply