Νομοσχέδιο ΓΓΑ, (εκπαιδευτές )

Θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναρρίχηση και το ορεινό περιβάλλον, αλλά μας ενδιαφέρουν
Post Reply
geka
Posts: 228
Joined: 15 Mar 2010 13:45

Νομοσχέδιο ΓΓΑ, (εκπαιδευτές )

Post by geka »

Σε δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε από την ΓΓΑ το παρακάτω νομοσχέδιο με την διαδικασία του επειγόντως και με θέμα "Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις" τα κυριότερα άρθρα που αφορά την κοινότητα μας είναι
Από το άρθρο 38 έως το άρθρο 43 μεταξύ αυτού αναφέρουν τα εξής.
http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001

1. Κάθε Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή υπήκοος τρίτης χώρας με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα των άρθρων 30, 32 ή και 38, μπορεί να εγγραφεί στο οικείο υπο-μητρώο προπονητών ή και εκπαιδευτών αντίστοιχα του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης του άρθρου 29 και να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή συγκεκριμένου αθλήματος και επιπέδου ή και του εκπαιδευτή συγκεκριμένης ειδικότητας, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32) και το παρόν.

1.Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε προγράμματος σωματικής άσκησης και εκγύμνασης, άθλησης για όλους, μαζικού, σχολικού, εργασιακού αθλητισμού, πρακτικής γιόγκα, αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας ή δραστηριότητας αθλητικής αναψυχής χωρίς την παρουσία προπονητή του αντίστοιχου αθλήματος ή εκπαιδευτή της αντίστοιχης ειδικότητας, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση ή η ανάληψη και άσκηση καθηκόντων εκπαιδευτή από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο υπο-μητρώο εκπαιδευτών της παρ. 1 του άρθρου 29, ακόμη κι αν το πρόσωπο αυτό κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 38.

Η παραπάνω διαβούλευση λήγει την 3 Δεκεμβρίου 2018.
Post Reply