Φρέντ στο Κ. Φλαμπούρι

Ανακοινώσεις για αντικείμενα που χάθηκαν ή βρέθηκαν σε κάποιο αναρριχητικό πεδίο
Post Reply
voutiros
Posts: 363
Joined: 19 Apr 2006 16:40

Φρέντ στο Κ. Φλαμπούρι

Post by voutiros »

Βρέθηκε φρεντ χθες 10/4 ...στο Κ. Φλαμπούρι! Οπότε, όποιος/α το έχασε ας στείλει κανά μήνυμα... προτού αποκτήσουμε δικαιώματα κτήσης :D.
wu
Post Reply