Υψόμετρο καταφυγίων ΠΟΑ

Γενικές συζητήσεις που σχετίζονται με την αναρρίχηση και το ορεινό περιβάλλον
Post Reply
Nikolas_A
Posts: 365
Joined: 15 Apr 2008 18:30

Υψόμετρο καταφυγίων ΠΟΑ

Post by Nikolas_A »

Σύμφωνα με πρόσφατη τοπογραφική μελέτη, το καταφύγιο στα Βαρδούσια βρίσκεται σε υψόμετρο 2014μ και της Γκιώνας στα 1753μ.
Το πρώτο στις περισσότερες πηγές αναγράφονταν ως 1950* ενώ το δεύτερο σωστά στα 1750.

*Το Hellaspath.gr το έχει σωστά 2015, προφανώς μετρημένο με GPS
Απετάξω τις πλακέτες; Απεταξάμην!
Συνετάξω τα καρύδια; Συνεταξάμην

Post Reply