Πρόβλημα με τον mail server

Ανακοινώσεις σχετικές με τη λειτουργία του forum.
Locked
User avatar
Admin
Site Admin
Posts: 402
Joined: 17 Apr 2006 21:35

Πρόβλημα με τον mail server

Post by Admin »

Οι χρόνοι απόκρισης του mail server τον οποίο χρησιμοποιεί το forum για αποστολή e-mails είναι μεγαλύτεροι από τους αναμενόμενους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν κάποιος χρήστης δηλώσει σε ένα post ότι θέλει να παίρνει ειδοποίηση για κάθε reply, να καθυστερεί πολύ κάθε reply που κάνουν οι άλλοι χρήστες. Αν μάλιστα στο ίδιο topic υπάρχει και δεύτερος χρήστης που έχει δηλώσει επίσης να παίρνει ειδοποιήσεις, τότε σε κάθε post εμφανίζεται ένα "Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded". Στην πράξη αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες που κάνουν reply να νομίζουν πως το μήνυμά τους δεν αναρτήθηκε, ενώ αυτό έχει αναρτηθεί, απλά το error αναφέρεται στην αποτυχία αποστολής e-mail.

Γι αυτό, μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα, αν διορθωθεί ποτέ, προτείνουμε τα εξής:
1) Να μην ζητάτε να παίρνετε ειδοποίηση για replies.
2) Όταν πρόκειται να αναρτήσετε ένα κείμενο να το γράφετε πρώτα σε κάποια άλλη εφαρμογή (Word, Notepad, κλπ) ώστε να το βάζετε μετά με Copy - Paste στην κατάλληλη φόρμα και να μην χρειάζεται να τα ξαναγράψετε σε περίπτωση αποτυχίας.
3) Αν πάρετε το μήνυμα αποτυχίας που αναφέρεται παραπάνω, πριν ξανακάνετε την διαδικασία ανάρτησης του μηνύματος, ελέγξτε κοιτώντας το topic μήπως έχει ήδη αναρτηθεί.
4) Αν κατά λάθος κάνατε πολλαπλές αναρτήσεις του ίδιου post, μπορείτε να τις διαγράψετε (με το X δίπλα από το Edit).
Locked