Ρολόι φλαμπουρι

Ανακοινώσεις για αντικείμενα που χάθηκαν ή βρέθηκαν σε κάποιο αναρριχητικό πεδίο
Post Reply
petro
Posts: 1
Joined: 30 Aug 2018 12:29

Ρολόι φλαμπουρι

Post by petro »

Βρέθηκε ρολόι στην αρχή της Κλασικής στο φλαμπουρι.πληροφοριες με pm

Post Reply