Βραχόκηπος επικίνδυνη διαδρομή

Πληροφορίες, εντυπώσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις αθλητικές διαδρομές
Post Reply
Kalantzis
Posts: 1
Joined: 22 Feb 2022 11:50

Βραχόκηπος επικίνδυνη διαδρομή

Post by Kalantzis »

Στη διαδρομή στραμόνιο, 6α στα αριστερά του πεδίου, υπάρχει μεγάλο κομμάτι βράχου που έχει χαλαρώσει και θέλει προσοχή. Είναι στη δεύτερη πλακέτα κάτω από το πρώτο ρελέ και είναι πάνω στη διαδρομή. Δεν έπεφτε με τα χέρια αλλά κάποτε θα ξεκολλήσει.
Post Reply